TP.HCM sẽ giao cho các quận huyện quyết định giá đất

Cụ thể, UBND 24 quận huyện sẽ được thẩm định, quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất đối với tài sản do UBND quận huyện quản lý mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỉ đồng.

UBND 24 quận huyện sẽ được quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng những lô đất dưới 30 tỉ đồng, tính giá bồi thường giải tỏa đất với dự án nhóm C.

Ngày 24 – 2, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính đề xuất việc phân cấp cho UBND các quận huyện thẩm định và quyết định giá đất đối với một số trường hợp.

Các quận, huyện sẽ được tự quyết những dự án nhỏ, lẻ

Cụ thể, UBND 24 quận huyện sẽ được thẩm định, quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất đối với tài sản do UBND quận huyện quản lý mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỉ đồng.

Thẩm định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện. Thẩm định, quyết định giá đất và được lập thủ tục giao đất đối với phần diện tích nhỏ, lẻ còn lại sau giải tỏa.

 

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>