Tag Archives: nhà lãnh đạo

Bạn nhận thấy mình là nhà lãnh đạo hay nhà quản lý?

Các nhà quản lý thích kiểm soát và một trong những cách duy trì sự kiểm soát của họ là phân tích hầu hết các qui trình ra quyết định với giả định rằng lúc nào họ cũng đúng. Lãnh đạo và quản lý là hai chức danh hay bị lẫn lộn. Các sắc thái more »